آخرین اخبار قطع بن کارکنان شرکت واحد

  • رئیس شورای شهر تهران گفت: متاسفانه روز گذشته خبری جعلی و دروغ از خارج از کشور مبنی بر قطع بن کارکنان شرکت واحد منتشر شد که این خبر از اساس دروغ و در راستای برهم زدن آرامش در شهرداری است.