آخرین اخبار قطعه خودرو

  • معمولا از شرکت های بزرگ به عنوان نجات دهنده اقتصاد کشورها یاد می شود و نقشی که این شرکت ها در بزرگ شدن و رشد اقتصادی بازی می کنند، بر کسی پوشیده نیست، اما مشکلی که شرکت های بزرگ یا واحدهایی که هدف های بزرگ دارند، با آن روبرو هستند؛ سنگ های ریز و درشتی است که به سمت آنها پرتاب می شود.

  • آیا ایران ظرفیت صادرات یک میلیارد دلار قطعه خودرو را دارد؟

  • معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در مراسم پنجمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو گفت: ارزش قرار دادهای امضاء شده این میز، بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال است که داخلی سازی این قطعات سالانه ۵۶ میلیون یورو صرفه جویی را بدنبال خواهد داشت .

  • اقتصاد نیوز:یک فعال صنعت قطعه با اشاره به میزگردهای تعمیق ساخت داخل گفت: این اقدامات گام مثبتی در صنعت خودرو و قطعه است اما باید توجه داشت که با اهداف مشخص و و درراستای فناوری و فناوری روز باشد.