آخرین اخبار قیمت شانه تخم مرغ

  • با آغاز تعطیلات کرونایی قیمت هر شانه تخم مرغ سر به فلک کشید؛ بررسی های میدانی حاکی از افزایش قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵۱ هزار تومان است.

  • کارگروه تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم مرغ بسته بندی شناسنامه دار را حداکثر ۳۱ هزار تومان تعیین کرد.

  • اقتصادنیوز؛ آخرین قیمت یک شانه سی‌تایی تخم‌مرغ بسته‌بندی نشده حدود ۱۱ هزار تومان و بسته‌بندی شده حدود ۱۲ هزار تومان است.