آخرین اخبار ماسک سمی

  • اقتصاد نیوز: یک مرکز تحقیقاتی نسبت به استفاده از برخی ماسک ها در دوران کرونا هشدار داده است. آزمایش های این مرکز نشان می دهد برخی ماسک ها سمی و خطرناک هستند که موجب تهوع، سورش سینه و حساسیت پوشتی می شود.