آخرین اخبار مجوزهای کسب و کار

  • امروز مجلس روز شلوغی را پشت سرگذاشت و دو طرح مهم که مدت ها بود تولیدکنندگان و واردکنندگان در انتظار تصویب آن بودند به تصویب بهارستان نشین ها رسید.

  • حذف انحصار تاسیس داروخانه داستان پرچالشی است که به رغم مخالفت های بسیار و با وجود چالش های فراوان و کارشکنی های که در این مسیر صورت گرفت بالاخره سرانجام خوشی پیدا کرد و با تدوین آیین نامه جدید به سرانجام رسید. اما مخالفان و موافقان در این میان چه مواردی را مطرح می کنند؟