آخرین اخبار محدودیت برای واکسن نزده ها

  • محسن فرهادی گفت: در مرحله اول تمام رانندگان اتوبوس ، تاکسی های گردشی و اینترنتی و به طور کلی خدمات دهنده ها حتما باید واکسن تزریق کرده باشند مسافران تاکسی های اینترنتی می توانند کد واکسن را در هنگام انتخاب سفر مشاهده کنند.