آخرین اخبار محدودیت‌های جدید کرونایی

  • عضو کمیته علمی کشوری کرونا از اعمال محدودیت‌های هوشمند کرونایی از ابتدای آذر خبر داد و گفت: در حال حاضر پایه تحلیل داده‌ها در سامانه محدودیت‌های هوشمند بر اساس واکسیناسیون است. بر این اساس محدودیت‌هایی برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند اعمال می‌شود.