آخرین اخبار مدیرکل حریم شهر تهران

  • اقتصادنیوز: مدیرکل حریم شهر تهران با اشاره به اینکه امروز شهر تهران دیگر حریم ندارد، گفت: حریم پایتخت نسبت به محدوده قانونی شهر کاهش پیدا کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

  • اقتصادنیوز: بنابر اعلام مدیرکل حریم شهر تهران، افزایش روز افزون حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در تهران وضعیتی بحرانی دارد.