آخرین اخبار مراکز معاینه فنی خودرو

  • با توجه به متفاوت بودن ساعت کاری مراکز معاینه فنی خودرو، شهروندان می‌توانند از طریق سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir از آخرین وضعیت کاری و آدرس مراکز معاینه فنی مطلع شوند.