آخرین اخبار مرکز نگهداری

  • هزینه های خانه سالمندان یکی از سنگین ترین بخش های هزینه نگهداری سالمندان به شمار می‌رود.

  • معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مردم خواست در صورت مشاهده کودکان کارتن خواب یا زنان کارتن خواب همراه کودک، این موارد را به اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ اطلاع دهند یا با شماره تماس بهزیستی شهرستان یا استان خود تماس بگیرند تا مساله پیگیری شود.