آخرین اخبار مشمولان مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت

  • مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: برخی مشمولان سهام عدالت چنین تصوری از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت دارند که این کارت‌ها فقط به مشمولان مستقیم سهام عدالت تعلق می‌گیرد؛ در حالی که چنین تصوری اشتباه است و همه دارندگان اعم از مشمولان مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت می‌توانند نسبت به دریافت این کارت‌ها اقدام کنند.