آخرین اخبار معیشت مردم

  • سید حسن خمینی تأکید کرد: دشمنی ها همیشه بوده و از روزی که انقلاب شده به خاطر اینکه پرچم مخالفت با تفکر سنتی چپ و راست یا شرق و غرب را بلند کرده همیشه آماج کینه ها بوده و البته سردمدار مبارزه با اندیشه دینی صحیح، رؤسای جمهور و دولت های آمریکا بوده اند، امروز هم هستند و فردا هم احتمالا خواهند بود.

  • رییس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس یازدهم گفت: دولت نباید حذف ارز ترجیحی را بدون مطالعه، پشتوانه و با جایگزین بسیار محدود اجرا کند. متأسفانه این راه حلی است که برخی از افراد معلوم الحال در دولت گذشته که خود مدافع ارز ترجیحی بودند، می دهند و این پوست موزی است که پیش پای دولت سیزدهم انداخته اند.

  • آیت‌الله سبحانی گفت: مطلب دوم فقه معاصر است که ما چنین فقهی نداریم و باید اسمش را عوض کنیم که فقه مسائل معاصر است که به مسائل به صورت فردی جواب می‌دهند و اگر علما با هم جمع شوند و به صورت جمعی پاسخ دهند بهتر است.

  • اگر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهتر شود و دولت بتواند با مردم تعامل کند که درآمدها به مردم منتقل شود، افزایش قیمت حامل های انرژی امکان پذیر است.