آخرین اخبار مقامات افغان

  • وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کردند که تمام حمایت خود را از مقامات افغان متوقف می‌کنند و دولت آینده‌ افغانستان باید تعهدات بین المللی را برآورده کرده و حقوق بشر را تامین کند.