آخرین اخبار ممنوع الخروجی مدیران

  • عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در طرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسؤولیت‌، در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی زمان ممنوع‌الخروجی را ۳ سال تصویب کرد که می‌کوشیم با این کار از اطلاعات ایران صیانت کنیم.