آخرین اخبار مهاجمان کنگره آمریکا

  • یک روزنامه آمریکایی نوشت، به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد یک مخبر اف‌بی‌آی به همراه یکی از گروه‌های عامل حوادث ششم ژانویه وارد کنگره آمریکا شده و از آنجا با تلفن همراه گزارش ارسال می‌کرده است.