آخرین اخبار مهار کرونا در ایران در کتاب درسی دانش‌آموزان