آخرین اخبار مهدی دوستی

  • وزیر کشور با اشاره به اینکه پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس نماد شکست تحریم کشورمان است، خاطرنشان کرد: با وجود این پالایشگاه نیز در تولید بنزین به خودکفایی رسیدیم و نشان دادیم تحریم ها نتوانست کشورمان را از حرکت و تولید بازدارد.