آخرین اخبار میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

  • رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل باید بین ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگیشان با شرایط فعلی تامین کنند گفت: هنوز میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین تکلیف نشده است.

  • رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد: در حال حاضر شاغلان حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه حداقل دستمزد عیدی دریافت می‌کنند، اما وقتی افراد بازنشسته می‌شوند، به یک‌باره همه این ارقام افت پیدا می‌کند و فقط یک ماه عیدی پرداخت می‌کنند.