آخرین اخبار نامه عجیب و جنجال برانگیز یک مدیرکل دولتی خطاب به خودش

  • در شبکه های اجتماعی نامه ای منتشر شد که نشان می دهد کوروش مودت مدیر کل فعلی آموزش و پرورش خوزستان برای تأسیس مدرسه غیرانتفاعی به خودش نامه زده و موافقت اولیه را هم انجام داده است.