آخرین اخبار نرخ بیکاری شهری

  • اقتصادنیوز: نرخ بیکاری در کشور به کف دهه رسیده اما برخی تحلیلگران یکی از مهمترین دلایل این رخداد را روند نزولی نرخ مشارکت در بازار ارزیابی می‌کنند. بررسی سهم اشتغال نیز نشان می دهد بیشترین کاهش اشتغال در بخش کشاورزی بوده است.