آخرین اخبار نرخ تورم سال 1399

  • پرونده نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ بسته شد. در آخرین ماه سال مردم برای خرید کالاها و خدمات نزدیک به ۵۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به پارسال کرده اند. در نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد بالا رفت. ارزانی گوجه، پیاز و خیار اتفاق متفاوت این ماه بود. فشار تورم به کم درآمد ها ۳۴ درصد و به ثروتمندان ۴۳ درصد بوده است.