آخرین اخبار نشانه های باهوشی

  • اقتصادنیوز: افرادی که از هوش سرشاری برخوردارند ، گاهی عدم درک دیگران باعث می‌شود تنها بمانند. در اینجا مهم‌ترین دغدغه‌های افراد باهوش در مقابل افراد معمولی بیان می شود.