آخرین اخبار نشست ویروس کرونا

  • اقتصادنیوز؛ تئوری نشت آزمایشگاهی ویروس کووید-۱۹ اخیراً با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است و اثبات آن می‌تواند تبعات و تحولات مهمی را در پی داشته باشد. اما فارغ از اثبات یا عدم اثبات این تئوری، یک مسئله قابل بررسی در این بستر، رویکرد رسانه‌های جریان اصلی آمریکا نسبت به منشاء ویروس است.