آخرین اخبار نشستتوافق هسته ای

  • اقتصادنیوز: قدرتهای غربی امروز پس از موافقت تهران با تمدید نظارت بر برخی فعالیت های هسته ای این کشور، طرحشان برای صدور قطعنامه علیه ایران را کنار گذاشتند.