آخرین اخبار نفوذ ایران

  • در برنامه تحلیلی خبر شبکه صهیونیستی i۲۴،کارشناس این برنامه اعترافات جالبی از قدرت سایبری ایران و نفوذ به اطلاعات حساس امنیتی این کشور کرد .بخشی از این برنامه را ببینید.

  • اقتصادنیوز؛ فالر کرگ، رئیس ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا در جلسه کمیته خدمات مسلحانه مجلس سنا مدعی شد که ایران در حال گسترش نفوذ خود در آمریکای جنوبی است.

  • بنجامین میلر، استاد روابط بین المللدر مقاله ای برای مجله آمریکایی نشنال اینترست نوشت: چهار حادثه در تقویت تاثیر ایرانی در خاورمیانه سهیم بوده و تهران برنده اصلی تشنج هایی است که منطقه در سالهای اخیر شاهد آن بوده است. روسیه موفق شد اهداف خود در سوریه را محقق کرده و نظام اسد را حفظ کند؛ همزمان، ایران نفوذ خود در چهار پایتخت عربی یعنی بغداد، دمشق، بیروت و صنعاء را توسعه می داد.