آخرین اخبار نمایش خیابانی

  • نمایش خیابانی "زندگی هنوز در جریان است " با موضوع کرونا، به مدت دو روز توسط گروهی با حضور ۱۰۰ بازیگر، در خیابان‌های مرکزی و پرتردد شهر شیراز اجرا شد.