آخرین اخبار والی هرات

  • از حدود سه ماه قبل، پیشروی‌های طالبان شدت گرفت. راز این پیشروی برق آسا چه بود.چرا طالبان توانست با موتور سواران یک مرکز نظامی را بگیرد.