آخرین اخبار واکسیناسیون افراد بالای ۶٨ سال

  • افراد بدون دریافت پیامک و بدون نوبت دهی به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.همه افراد ۶۵ سال به بالا می‌توانند ثبت نام کنند، اما سیستم نوبت دهی ما دو سال، دوسال است یعنی اول به ۶۸ تا ۷۰ ساله‌ها پیامک می‌دهیم که چه روزی برای واکسیناسیون بیایند