آخرین اخبار وزیر خارجه سوئد

  • اظهار نظر وزیر خارجه سوئد درباره وضعیت حقوق بشر ایران در حالی مطرح می‌شود که این کشور جزء ٣٠ صادرکننده برتر سلاح در جهان است و در پنج سال گذشته، انواع سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی را به عربستان و امارات صادر کرده و همچنین از بانیان قطعنامه‌های حقوق بشری علیه کشورمان نیز بوده است.

  • اقتصادنیوز؛ آن لینده، وزیر خارجه سوئد خواهان پاسخگویی ایران در برابر خانواده های قربانیان سقوط هوایپما شد.