آخرین اخبار ویکتور اوربان

  • اقتصادنیوز؛ لهستان مدتی است بر سر ارزش‌های سنتی و حاکمیت قانون ملی با اتحادیه اروپا و مقررات الزام‌آور بروکسل درگیر است، و اخیراً تنش‌ها در این بلوک تشدید شده و پوپولیست‌های اقتدارگرای دست راستی که در برخی کشورهای اروپایی همچون مجارستان در قدرت‌اند نیز به جبهه ورشو می‌پیوندند.

  • اقتصادنیوز: دونالد ترامپ اولین یا آخرین پوپولیستی نبود که با بهره‌برداری از احساسات ملی‌گرایانه و نژادپرستانه به رأس قدرت اجرایی کشورش صعود کرد، اما ظهور ترامپ و ترامپیسم در ایالات متحده، اگر نه ایجاد کننده، دست‌کم به عنوان گسترش‌دهنده و یا برجسته‌کننده موج پوپولیسم راستگرا، نقش قابل توجهی در جلب حمایت از این جریان و به قدرت رسیدن رهبرانش در نقاط مختلف دنیا ایفا کرد. آیا شکست ترامپ در انتخابات…