آخرین اخبار پایانه‌های مرزی مشترک ایران و افغانستان