آخرین اخبار پلنگ به 2 نفر حمله کرد

  • اقتصادنیوز: پلنگ به ۲ نفر در شهرستان طارم حمله کرد که یکی از آنها از طرف بازوی دست راست دارای چندین خراش و گاز گرفتگی بوده و نفر دوم از ناحیه پهلوی شکم بصورت سطحی با پنجه پلنگ زخمی شده‌اند.