آخرین اخبار پیش بینی نقدینگی

  • اقتصاد نیوز: بررسی ها نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۰ از ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر نخواهد بود.