آخرین اخبار پیکاپ دوکابی

  • مدیرعامل شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو) خبر از عرضه پیکاپ دوکابین با گیربکس اتوماتیک در آینده نزدیک داد.