آخرین اخبار چالش جهانی

  • اقتصادنیوز: توماس فریدمن، ستون‌نویس سیاست‌خارجی نیویورک‌تایمز با رویکردی متفاوت به تحولات افغانستان وپیامدهای آن در نظام بین‌المللی پرداخته و نوشته است: در ۲۰ سال گذشته ، آمریکا سعی کرد با ارتقاء پلورالیسم جنسیتی، مذهبی، آموزشی، رسانه‌ای و در نهایت پلورالیسم سیاسی، از افغانستان در مقابل تروریسم دفاع کند. آن نظریه اشتباه نبود، چرا که ما در حال ورود به دورانی بی‌سابقه در تاریخ بشریت هستیم با دو…