آخرین اخبار کاهش حکم حبس

  • کوهپایه زاده گفت: هم به لحاظ درخواست اعاده دادرسی و هم اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آرای صادره خلاف بین شرع و هم در خصوص عفو و بخشودگی اقداماتی در دست انجام است.