آخرین اخبار کاهش مصرف برق

  • سخنگوی صنعت برق گفت: اوج بار مصرف برق در هفته جاری نسبت به هفته گذشته با کاهش ۳۰۰۰ مگاواتی مواجه شده است که به دلیل کاهش مصرف برق صنایع و سایر برنامه‌های در نظر گرفته شده صنعت برق است.