آخرین اخبار کاوه اشتهاردی

  • کاوه اشتهاردی جریمه شدن اسنپ و تپسی به دلیل دریافت کرایه اضافی در روزهایی که مختل شدن سامانه سوخت خبر داد.