آخرین اخبار کرونا لامبدا

  • در حال حاضر، هیچ شواهدی وجود ندارد که علائم نوع جدید C.۳۷ یا کرونا لامبدا را از سایر گونه‌های کرونا ویروس متفاوت سازد.

  • رییس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به وجود واریانت لامبدا در کشورهایی اعم از هندوستان، ترکیه و قطر، درباره خطر شیوع آن در ایران هشدار داد و گفت: با واریانتی مواجهیم که هم احتمال انتقال بالاتری دارد و هم شکست واکسن و گریز از سیستم ایمنی در آن بیشتر است.