آخرین اخبار کمبود ماکارونی در بازار

  • وزیر صمت گفت: از نظر تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی هیچ‌گونه نگرانی نداریم و به‌اندازه کافی ذخایر کالایی (شامل لبنیات و کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ و روغن) وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.

  • ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ماکارونی اظهار کرد: در بازار احساس شده است اما مردم نگران نباشند؛ در این روزهای تعطیل با تمام توان در حال تولید ماکارونی با ظرفیت کامل هستیم.