آخرین اخبار یارانه های 1401

  • اقتصادنیوز : اعضای کمیسیون تلفیق هنوز بر سر اعداد و ارقام جدول تبصره ۱۴ مربوط به منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نتیجه نرسیده اند؛ جدولی که منابع آن در لایحه پیشنهادی دولت، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.