آجیت دوال

  • در دیدار با مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر هند؛

    اقتصادنیوز؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با آجیت دوال گفت: در کنار توسعه تهدیدات ناشی از تروریسم تکفیری امروز با تروریسم اقتصادی از سوی آمریکا مواجه هستیم که زندگی و معیشت مردم و اقتدار دولت‌ها را نشانه رفته است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر