آخرین اخبار آداب و معاشرت

  • این مسئله تقریبا برای همه ما اتفاق افتاده است. در حالی که با دوستتان در حال گفت‌وگو هستید، یک چیزی به ذهنتان می‌رسد و صحبت او را قطع می‌کنید تا آن را مطرح کنید. گرچه این اتفاق بعضی از اوقات رخ می‌دهد، اما قطعا یکی از عادت‌های بی‌ادبانه در حین مکالمه برای خیلی‌هاست.