آخرین اخبار آذربایجان ارمنستان روسیه

  • اقتصادنیوز: ارمنستان به واسطه انفعال روسیه در جنگ قره باغ، امروز تلاش دارد تا خود را به بازیگران غربی نزدیک تر کند؛ گزاره ای که زنگ خطر را برای روسیه در منطقه قفقاز به صدا در آورده و پویایی این جغرافیا را برهم زده است.

  • اقتصادنیوز: جنگ در قره باغ و حمله روسیه به اوکراین، مسکو را در قفقاز و قره باغ خلع سلاح کرد. حالا به باور ناظران کرملین برای آن که بتواند امتیازهای به دست آمده از باکو را برای خود حفظ کند می باید در برابر آذربایجان تسلیم شود.

  • اقتصادنیوز: در شرایطی که آرامش نسبی بر منطقه قره باغ حاکم است، اما ارمنستان در داخل با چالش های جدی روبرو است، مهم ترین مشکل ایروان نحوه پرداختن به مشکلات معیشتی مردمانی است که از قره باغ وارد ارمنستان شدند. ایروان به واسطه اقتصاد متزلزل و نبود برنامه ممکن است نتواند از این آزمون به خوبی خارج شود.

  • اقتصادنیوز: به باور ناظران انتخاب آذربایجان به عنوان میزبان بعدی نشست آب و هوایی «کاپ» و عقب نشینی ارمنستان از خواست خود در کنار مولفه هایی چون توافق دو بازیگر در باب آزادی زندانی ها، نشان از آن دارد که صلح احتمالی در منطقه قفقاز و قره باغ در دست است. این در حالی است که آذربایجان در حال تبدیل شدن به قدرتی نوظهور در آسیای میانه است.

  • اقتصادنیوز: ناظران بر این باورند که آذربایجان به واسطه حمایت های نظامی و تسلیحاتی ترکیه و اسرائیل، در قیاس با ارتش ارمنستان در موضعی بالاتر قرار دارد و همین مقوله در کنار بلندپروازی های باکو جهت گسترش دامنه جغرافیایش می تواند تهدیدی بالقوه برای ارمنستان قلمداد شود.

  • اقتصاد نیوز: ناظران با استناد به داده های آماری، تنش ها در سراسر جهان و ناکارمدی نهادهای بین المللی برای توقف درگیری ها بر این باورند که اگر بازیگران قدرتمند نتوانند با تکیه بر هنجارهای حاکم راهی جهت خروج از بن بست حاکم بیابند، جهان در آستانه جنگی تمام عیار قرار خواهد گرفت.

  • اقتصادنیوز: بعد از حمله آذربایجان به قره باغ و بازپس گیری جغرافیاییش، ایروان تلاش کرد تا با نزدیکی به غرب و دوری از روسیه، انفعال مسکو را تلافی کند. با این همه رویکرد محتاطانه اروپا و آمریکا که به واسطه نیازشان به گاز طبیعی آذربایجان هست، ایروان را بیش از همیشه ناامید کرده است.

  • اقتصادنیوز: امروز تحلیلگران از زوایایی متفاوت نبرد قره باغ را بررسی کرده و براین باورند که پایان این مناقشه تاریخی ماحصل پویایی منطقه و دخالت بازیگرانی چون ترکیه و روسیه بوده است. از منظر آنها مولفه های دیگری چون حمله روسیه به اوکراین را نیز باید لحاظ کرد.

  • اقتصاد نیوز: در طول تاریخ معاصر، ایران و ترکیه در حوزه آسیای مرکزی( میانه) رقبای سنتی بوده و هستند. با این همه جنگ قره باغ و هم صدایی آنکارا و باکو در کنار مولفه های دیگری چون انفعال مسکو به واسطه جنگ اوکراین به ترکیه جسارت داده تا نفوذ و قدرت تهران در آسیای میانه را به چالش بکشد.

  • اقتصادنیوز: غرب به واسطه تسلط آذربایجان بر منابع انرژی و داشتن زیرساخت هایی جهت انتقال آن چشم بر روی نقض برخی از هنجارهای بین المللی در منطقه قره باغ بسته است، غافل از این که تنش میان ایروان و باکو، پس لرزه های منفی دارد و غرب قربانی اصلی پیامدهای چنین تنشی خواهد بود.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی