آزادی از زندان

  • اقتصادنیوز: ایران نوشت: ۸ بهمن سال ۷۶ پیرمردی با پلیس تماس گرفت و از شنیدن سر و صداهای مشکوکی در خانه ویلایی همسایه‌اش خبر داد. به‌دنبال این تماس، پلیس راهی شهرک غرب شد. مأموران هر چه زنگ خانه را به صدا درآوردند کسی پاسخگو نبود و از آنجایی که پیرمرد همسایه مدعی بود که چند نفر را هنگام خروج از خانه همسایه که پیرزنی تنهاست دیده حساسیت ماجرا بیشتر شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر