آخرین اخبار آسمان آمریکا

  • اقتصادنیوز: راننده ای در دس موینس در ایالت آیوا مدعی شده که یک بشقاب پرنده دیده است. این شخص به هنگام رانندگی در یک جاده، این شیء را در حال پرواز دیده و موفق شده است که از آن فیلم بگیرد. مرکز ملی گزارش یوفو در ایالت واشنگتن در حال بررسی فیلم مذکور است.