آسمان کرج

  • اقتصادنیوز؛ با وجود علمی نبودن ادعای وجود یوفوها یا همان بشقاب پرنده‌ها، به تازگی فیلمی از یک شیء شبیه بشقاب پرنده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود با این ادعا که موقعیت مکانی آن آسمان شهر کرج است.

۱

بیشتر

بیشتر