آسیب امنیتی

  • ​اقتصاد نیوز:محققان امنیتی نوعی آسیب پذیری را در واتس اپ کشف کرده اند که امکان دستکاری پیام ها در چت های گروهی را ممکن می کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر