آخرین اخبار آمار مرگ در ایران

  • اقتصادنیوز: مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، اعلام کرد: در ۹ ماهه امسال میانگین سنی فوت‌شدگان در کشور برابر با ۶۶.۰۳ سال بوده است.

  • مهلت قانونی ثبت فوت در ثبت احوال ۱۰ روز است و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور، وفات هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود همچنین وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی