آخرین اخبار آمیتیس

  • آخرین تصمیم بیمه‌مرکزی این است که کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه بیمه دیگر نمی‌توانند به صورت مستقیم با شرکت‌های بیمه و نماینده‌های آنها در ارتباط باشند و این ارتباط در هر شکلش باید از مجرای سامانه‌ «آمیتیس» انجام شود.